Design By Infokey A/S Powered By Infokey A/S
 
 
Velkommen
 
 

Velkommen

Velkommen til Ikast rideklub

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag 17. marts kl 19.30

Bestyrelsen ved Ikast Rideklub indkalder hermed til ordinær

generalforsamling i klubbens cafeteria.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til klubbens vedtægter være bestyrelsen
 i hænde senest 10. februar.


Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor

8. Uddeling af klub-pokaler

9. Eventuelt.

 

Aktive og passive medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Gyldig kvittering kan forlanges forevist for at få udleveret stemmeseddel.

Gældende vedtægter kan fremsendes ved henvendelse til bestyrelsen eller dorthebjergiversen@gmail.com

 

Klubben vil være vært ved kaffe og kage under mødet.

Vel mødt! Bestyrelsen, 14.01.2015

Undermenu